Na divokém západě

Pro děti: 9 - 15 let

Termín: 15. 8. - 27. 8. 2016

Cena: 4 390 Kč

Milí rodiče, přátelé a táborníci, chtěli bychom umožnit přihlásit se na tábor také dětem a mládeži ve věku 9 - 15 let s alergií na lepek, pro které budeme připravovat stravu v rámci bezlepkové diety. Předpokladem pro správný průběh tábora je, že dítě bude rodiči srozuměno se svým zdravotním stavem, náležitě poučeno a bude dodržovat zásady bezlepkového stravování jak v areálu tábora, tak mimo (koupaliště, město, výlety). Upozorňujeme, že tábor není v danou chvíli koncipován pro děti s přidruženou alergií na sóju, kukuřici, mléko, vejce a pro děti s diabetes. 

Provozovatel: NOVOS Nový Jičín

více informací na www.ukateriny.cz