Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na setkání celiaků, které proběhne ve
čtvrtek 22.2. v 17.15 hod. v prostorách pekařství a cukrářství Labužník 
Celiak na Dolní ulici č. 96 ve Frýdku.

Na programu bude praktický seminář na téma „ Vyvalování a tvoření z
bezlepkového těsta “.
 
Připravovat a ochutnávat budeme mrkvové šátečky a smažit koblížky.