V červnu 2018 jsme iniciovali schůzku s poslancem Ing. Stanislavem Friedrichem, který působí ve Frýdku Místku. Zajímal nás návrh na snížení sazby DPH na bezlepkové potraviny. Komunikaci si můžete přečíst níže.

                                                                                                             

Návrh na změnu snížené sazby DPH

Za Sdružení moravskoslezských celiaků, z.s. bychom chtěli podat žádost o přehodnocení návrhu na snížení DPH na bezlepkové potraviny.

Celiakie je celoživotní onemocnění. Počet celiaků stále stoupá. Dosud je jedinou známou léčbou celiakie přísná bezlepková dieta. Bezlepkové výrobky jsou v porovnání s běžnými potravinami velmi drahé. Podle odhadu se u pacienta s celiakií navýší náklady na jídlo v průměru o 2000 Kč měsíčně. Pro příklad uvádíme např. cenu chleba. Jeho cena se pohybuje v průměru 100 Kč za 800 g. Vzhledem k možnému snížení DPH by se tak mohl život celiaka zkvalitnit, mohl by si také dopřát potraviny, které si mnohdy nemůže ani dovolit (např. některé pochutiny).

Věříme, že vzhledem k tomu, že se v návrhu zatím počítá s potravinami, které nejsou životně důležité (točené pivo, nealkoholické nápoje, apod.), zvážíte situaci a podaří se změnit DPH u potravin, které slouží jako lék.

                                                                      

            Mgr. Kamila Petrušková                                              MUDr. Sylva Gistingerová

            Předsedkyně                                                               primářka dětského oddělení

            Sdružení moravskoslezských celiaků, z.s.                  Nemocnice ve Frýdku-Místku

            Dolní 96

            Frýdek-Místek

 

Odpověď pana poslance:

Dobrý večer paní Petrušková,

Vaši žádost a informaci o naší schůzce jsem předal prof. Adámkové, 
předsedkyni Zdravotního výboru a předsedkyni správní rady VZP. Dle 
jejího sdělení se Zdravotní výbor již problematikou zabývá v širším 
kontextu nejen ve vztahu k celiakii, ale i jiným chorobám vyžadujícím 
speciální výživu.

Informoval jsem o situaci taktéž paní primářku MUDr. Gistingerovou.

Hezký víkend

Fridrich