Podle prospektivní studie, která proběhla u 1560 dětí v letech 1994-2004, bylo zjištěno, že pokud je lepek přidán do dětské výživy v prvních třech měsících života, dochází u této skupiny k pětinásobnému zvýšení počtu pacientů s celiakií ve srovnání se skupinou, která lepek poprvé přijme mezi 4.a 6. měsícem. Naopak, pokud je lepek přidán v 7. a dalších měsících, i u této skupiny je zvýšené riziko vzniku celiakie. Podle nejnovějších poznatků se doporučuje zavést lepek do stravy dítěte mezi 5. a 7. měsícem v tzv. imunitním okně. Byl studován i efekt kojení v době prvního setkání s lepkem. Bylo zjištěno, že pokud je lepek podán dětem, které jsou ještě kojeny, vede to k výraznému snížení počtu pacientů s celiakií.