Jaká jsou rizika nedodržování bezlepkové diety u pacientů s celiakií?

MUDr. Jarmila Vospělová, dětská gastroenterologická ambulance Nemocnice Vítkovice

 

Dosud jedinou známou léčbou celiakie ( celoživotní nesnášenlivosti lepku) je celoživotní bezlepková dieta.

U geneticky vnímavých jedinců dochází při kontaktu s lepkem (hlavní součást obilovin) ke spuštění imunologického zánětu, jehož důsledkem je poškození sliznice tenkého střeva. Klinický obraz onemocnění je velmi variabilní, zahrnuje příznaky gastrointestinální i mimo zažívací trakt. Nemalá část pacientů je ale také zcela bez příznaků a onemocnění je u nich diagnostikováno při jeho cíleném vyhledávání. Celiakie může být diagnostikována v kterémkoliv věku. Není tedy pouze onemocněním dětí.

Zavedení bezlepkové diety vede k vymizení klinických potíží, k postupné úpravě struktury sliznice tenkého střeva ad integrum a normalizaci zvýšených titrů autoprotilátek proti lepku (tkáňové transglutamináze a endomysiu). Nedodržování bezlepkové diety znovu nastartuje imunologickou reakci vedoucí k poškození střeva. U části pacientů se objeví klinické potíže. Tito pak zpravidla s dodržováním diety problém nemají. Část pacientů ale při porušení diety potíže nemá a tak ji porušují čím dál častěji a dlouhodobě (roky). Imunologický proces běží skrytě dál a stoupá riziko rozvoje sdružených autoimunitních onemocnění – zánětu štítné žlázy (autoimunní Hashimotova tyroiditida), cukrovky 1. typu závislé na inzulinu (diabetes mellitus l.typ), nespecifických střevních zánětů (ulcerosní kolitidy a Crohnovy nemoci). Kromě sdružených autoimunitních onemocnění jsou pacienti při porušování bezlepkové diety vystaveni také časnému výskytu zlomenin v důsledku prořídnutí kostí (osteoporosa, např. zlomenina krčku stehenní kosti), které se jinak vyskytují až v pozdním stáří. Část dívek má problémy s otěhotněním (10% pacientek s neplodností). Objevit se může únava z chudokrevnosti. V neposlední řadě je třeba zmínit riziko rozvoje nádorových onemocnění zažívacího traktu – lymfomů střeva.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že nedodržování bezlepkové diety u pacienta s celiakií sebou nese závažná rizika. Při dodržování bezlepkové diety jsou rizika výše uvedených onemocnění stejná jako u jedince, který celiakií netrpí.

Celiakii nelze vyléčit. Lze ji ale velmi úspěšně léčit celoživotní přísnou bezlepkovou dietou.